Dedeman Holding | 2003

Dedeman Holding

TARİHÇE

2003

Yeni bir aşamaya gelen kurumsal yapılanma çalışmaları , OECD ve TÜSİAD Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gelişiyor. Bu çerçevede Dedeman Ailesi'nin kurumsallaşma çalışmalarına paralel olarak İcra Kurulu - Yönetim Kurulu ve devir programları, gelecek üç yılda sonuçlandırılmak üzere yürürlüğe giriyor.