Dedeman Holding | Holding

Dedeman Holding

HOLDİNG

Temeli 1900'lerde atılan Dedeman Grubu, bugün kendi içinde sürekli büyüyen, gelişen bir grup...

Temeli 1900'lerde atılan Dedeman Grubu, bugün kendi içinde sürekli büyüyen, gelişen bir grup olarak Turizm ve Madencilik dallarını ana iş kolu olarak görüp faaliyetlerini yaklaşık 2000 çalışanıyla sürdürmektedir. Dedeman Holding, girişimci ve öncü karakterini, köklü geçmişi içinde mal varlığına, insan kaynaklarına, yönetim ve bilgi sistemlerine yapmış olduğu yatırımlarını, ülkemizin geleceğini şekillendirecek en önemli kaynakları olarak görmektedir.

Dedeman Grubu; sürekli kendini geliştirerek, toplumsal değerlere bağlılığı ve çevreye olan saygısıyla Türkiye'nin gelişimine katkılarını sürdürmektedir.Grup, araştırma-geliştirme ve teknolojiye önem vererek, faaliyette bulunduğu ana sektörlerde kurumsal kültürüne bağlı, etik değerlere sahip, yetenekli ve eğitimli insan gücü ile lider konumunu sürdürmeyi hedeflemekte ve uluslararası bir marka olma yolunda hızla ilerlemektedir.